* Аюрведа и ПанчаКарма, Индия * Джйотиш-книги * ПанчаКарма * Джйотиш-консультации * Мухурта * НамаКарана * Джйотиш-камни * Аюрведические препараты * Йагйа (Ягъя,Ягья)
Home: http://1-veda.ru - сайт о Ведических науках, традициях и знаниях     Трансценденальная Медитация Генная инженерия Джйотиш -- Ведическая Астрология Аюрведа Вегетарианство и питание Какой сегодня день? Аюрведа и ПанчаКарма в Индии назад Напишите письмо [Send a mail]

Фидонет Сеть 465 - Фидо-Донбасс

Сеть 2:465
Узел Название узла
Город
Сисоп узла Телефон станции
флаги узла в нодлисте
ICQ UIN www-page
1 Digital Craft
Donetsk
Andrew Kholodenin 380-62-3354122
9600,ZYX,CM,MO,XA,LO
. .
4 K.I.T.
Donetsk
Konstantin Boot 380-62-3350832
9600,ZYX,V34,MO,XX,Z19,U,TRE,
. .
5 Vega BBS
Donetsk
Igor Malkov 380-62-3352643
9600,ZYX,CM,XX
. .
6 Donetsk-Alisa BBS
Donetsk
Sergey P. German 380-622-973601
9600,V34,ZYX,XX,MO,Z19
.
10 Computer news
Donetsk
Alik Trakhtman 380-622-926859
9600,V34,V32B,V42B,MO
32770152 http://www.03.dn.ua
11 Ints Internet Host
Donetsk
Dmitry Aksyonov 380-62-3372211
9600,V34,V32T,V42B,CM,MO,XX,U,ENC
67146579 http://www.Ints.net/~Dimka
12 Fantasy Station
Donetsk
Igor Vorobey 380-622-556378
9600,ZYX,XA,MO
. .
15 Senior
Donetsk
Alexey Gorjatchev 380-622-940638
9600,V32B,V42B,XX,U,TXH
. .
ex /17 Donbass Northern
Druzhkovka
Sergey L. Chuchanov 380-6267-45768
9600,V32B,V42B,XX,MO,LO,U,TEf
57645236 http://SLCh.multishop.ru
21 Mad Router
Donetsk
Anatol Gavrilchenko 380-62-3350359
9600,ZYX,XA,MO
. .
23 Sapphire
Donetsk
Alex Serbinenko 380-622-915565
9600,V32B,V42B,CM,XX,MO
. .
24 Cat's
Donetsk
Konstantin V. Rudenko 380-62-3359175
9600,ZYX,XX,U,TSH
. http://www.MrCat.org
26 GodFatherBBS
Ukraine
Igor Mezhakov 380-62-3370651
9600,H16,V34,V32B,CM,LO,XX
. .
27 ATON
Donetsk
Eduard Fediun 380-62-3359047
2400,V42B,MO,XA
. .
34 R-A-I-N
Donetsk
Igor Ratnikov 380-62-3355873
9600,V34,VFC,V32B,V42B,MO,XX
. .
35 A Night At The Opera
Druzhkovka
Oleg Moroz 380-6267-42174
9600,ZYX,XX,U,TRF
. .
37 InterBis
Donetsk
Andrey Grinjov 380-622-553143
9600,ZYX,MO,XX,U,TRH
. .
39 DVK Private Station
Donetsk
Dmitry Kotlyarov 380-622-920281
9600,V32B,V42B,XX
. .
40 Sweet Home Station
Donetsk
Alex Vasilevitsky 380-622-921039
9600,V32B,V42B,XX,MO,U,TwH
10335614 .
41 Soft Headquarters
Donetsk
Dmitry Gurtjak 380-62-3358020
9600,V32B,V42B,MO,XX,U,TAh
. .
44 King Creole
Donetsk
Konstantin Kouznetsov 380-622-900413
9600,V32B,V42B,CM,XX
. .
46 Beer&Bear
Donetsk
Paphnuty Khubedzev 380-62-3359632
9600,ZYX,CM,XA,MO
. .
50 Ex-R46C
Donetsk
Anton Kuznetsov 213.133.161.46
9600,MO,CM,TCP,IBN,BINKD
49605509 E-Mail
http://1-veda.ru
51 VC FiSO
Donetsk
Andy Zherebtchenko 380-622-972348
9600,H16,V34,VFC,V32B,CM,MO,XX
14586180 .
52 Sapphire Cat
Donetsk
Konstantin Voloshin 380-622-915793
9600,V32B,V42B,MO,XX,U,TRF
16407441 .
53 MS Club BBS
Donetsk
Michael S. Kalinkin Down . .
54 PVT Ejen
Donetsk
Ejen Gladenyuk 380-622-587448
9600,V34,VFC,V32B,V42B,MO
. .
55 D U N E
Donetsk
Sergey N.Nikitenko 380-622-955526
9600,V32B,V42B,MO,XX,U,TSh
13491656 .
57 OK Station
Donetsk
Oleg Kasyanov 380-622-958115
2400,V42B,MO,XX,U,TUG
. .
58 Chanel+
Donetsk
Dmitry Yermakov 380-622-910482
9600,ZYX,MO
. .
59 Legal Genius
Donetsk
Sergey Lisenko 380-62-3341749
9600,ZYX,XA,MO,U,TSF
38217870 .
ex /60 Brothers K
Donetsk
Alexander Kulentsov 380-622-937289
9600,V32B,V42B,XX,U,TUF
13956961 http://www.kare.com.ua/alkul
61 Energy Station
Donetsk
Yury Pak 380-622-922160
9600,V34,VFC,V32B,V42B,XX,MO
. .
62 Power Sound
Konstantinovka
Michael Ostroumov 380-6272-43208
9600,V34,V32B,V42B,MO,XX,LO,U,TRe
. .
63 New Poltergeyst
Konstantinovka
Alexander Karamin 380-6272-29157
9600,V32B,V42B,MO,XX
. .
ex /64 Electric Nest
Donetsk
Alex Cherkaew 380-622-972073
9600,V34,VFC,V32B,V42B,MO,XX
11694394
65 Eagle-owl BBS
Donetsk
Andrew Zuenkov 380-622-924968
9600,V34,V32T,V42B,MO,XX,U,TWF
17028696 .
66 Mega Ltd.
Donetsk
Pavel Kulchenko 380-622-934377
9600,V32B,V42B,MO,XA
. .
67 Silver Turrel
Donetsk
Ivan Metalnikov 380-622-551697
9600,MO,XA,V32B,V42B,U,TWF
. .
68 Plasma BBS (Line 1)
Donetsk
Andrey Samoylov 380-622-915613
9600,V34,VFC,V32B,V42B,LO,CM,XX
20313628
69 Tender (Line 1)
Donetsk
Alex Denisenko 380-622-978661
9600,ZYX,CM,MO,XX,U,ENC,NEC
21602464 http://support.scrooge.donetsk.ua/~tender
70 Fantom Station
Donetsk
Daniil Didenko 380-62-3340944
9600,V34,V32B,V42,MO,CM,XX,U,ENC
29032445 http://Didy.by.ru
72 Little Point
Donetsk
Dmitry Zherlitsin 380-622-914640
2400,MNP,XA,MO
. .
74 Emerald BBS
Donetsk
Igor Panov 380-62-3350056
9600,V32B,V42B,MO
. .
75 Business House
Donetsk
Igor Malkov 380-62-3323971
9600,ZYX,CM,XX
. .
77 Dom Rodnoy
Donetsk
Igor Politykin 380-62-3351113
9600,V32B,V42B,XX,MO,U,TUE
20509823 .
78 OXO-gen
Donetsk
Peter A. Tankeev 380-622-220482
9600,ZYX,XA,MO,U,TRF
. .
79 Aladon
Donetsk
Konstantin Voloshin 380-62-3353388
9600,V32B,V42B,MO
. .
80 KatrAn
Donetsk
Anatoly Katrich 380-622-576237
9600,V32B,MO,LO,XX
44015877 .
81 Losk Station
Donetsk
Mike Smith 380-622-918738
9600,V34,V32T,V42B,CM,MO,XA
. .
82 MoonLight Rider
Donetsk
Serge Reva 380-622-927121
9600,V34,V32B,V42B,MO,LO,XX,U,TvE
43942889
84 Magnetic Fields UA
Donetsk
Alexandr Kanevskiy 380-622-926453
9600,V32B,V42B,MO,U,Tce
6335765
85 AlexBBB
Donetsk
Alex Grechanovsky 380-62-3340176
9600,H16,V34,VFC,V32T,MO,XX,CM
31684396 .
87 Taxation Office
Donetsk
Vitaly Sharakhmatov 380-62-3359197
9600,V32B,V42B,CM,MO
. .
91 AKKOM
Donetsk
Dmitry Kornienko 380-62-3340975
9600,V34,V32B,V42B,XX,MO,U,TUF
15370702 .
92 Municipal Hospital 18
Donetsk
Sergey Koroliov 380-622-577484
9600,V34,VFC,V32B,V42B,CM,MO,XX
. .
93 x'Bell&King
Donetsk
Natasha Maliuta 380-62-3359806
9600,V34,VFC,V32B,V42B,CM,MO
. .
94 Captain McRoute
Makeevka
Valery P Kosminski 380-62-3356608
9600,V32B,V42B,MO,XX,U,TWe
. .
97 Fenol
Novgorodsk
Serg Kolesnikov 380-6247-33669
2400,XX,MO
. .
98 Iron Felix
Donetsk
Andrew Oghgihin 380-62-3353289
9600,V34,ZYX,CM,MO,XX,Z19
. .
99 <=>
Donetsk
Andrey Sokolyanskiy 380-622-921214
9600,ZYX,MO,XX
. .
102 InCoS
Donetsk
Alexander Basov 380-622-916940
9600,V32B,V42B,MO,XX,U,TSE
. .
103 Give Me Beer System
Donetsk
Vlad Sinitsky 380-62-3357082
9600,V32B,V42B,MO,U,TTE
.
104 Designer Center
Donetsk
Eduard Toryanik 380-622-583057
9600,V32B,V42B,MO,XX
. .
107 SnakeMan's Station
Donetsk
Dima Yasir 380-62-3356032
9600,V34,V32B,V42B,MO,XX,U,TSD
.
109 Donbass-Energy
Donetsk
Alex Demchenko 380-62-3353619
9600,V34,VFC,V32B,MO,XX,U,TUd
. .
110 Pib Net
Donetsk
Dmitry Kravchenko 380-62-3353859
9600,V32B,V42B,V34,CM,MO,XX
12118827 http://www.f-1.ru
111 Adventure Unlimited
Donetsk
Roland Chanishvily Down . .
112 Extremal
Donetsk
Alexander Tankeev 380-622-234125
9600,V34,V32B,V42B,MO,XX
. .
113 Hells Bells
Donetsk
Olga Lavrenchuk 380-622-902923
9600,V32B,V42B,MO,XX
. .
115 Target Studio
Druzhkovka
Vitaly Slaykovsky 380-6267-34923
9600,ZYX,CM,XA,MO,LO
. .
116 Delta
Donetsk
Konstantin Slipenko 380-62-3352995
9600,V34,VFC,V32B,V42B,MO,XX,U,TUF
. .
117 T-Net
Torez
Sergey Dubovik 380-6254-35172
9600,ZYX,MO,XX,U,TQE
. .
118 South East
Ugledar
Valery Sytnik 380-6273-65777
9600,ZYX,MO,XX
. .
119 Arena
Donetsk
Serge Avdeyenko 380-62-3349192
9600,V32B,V42B,MO,XX,U,TTC
. .
120 L.S.D. Fantasies BBS
Donetsk
Vasily Fursov 380-622-517787
9600,V32B,V42B,XX,U,TVD
. .
121 UNGG
Donetsk
Genady Korzh 380-622-582994
9600,V32B,V42B,XX,LO,U,TRD
. .
122 Alex Kri
Donetsk
Alexey S. Krivonosov 380-622-905247
9600,V34,V32B,V42B,MO,U,TTH
. .
123 Deep Sky BBS
Donetsk
Alex Vasilevitsky Down 10335614 .
125 <=-DCC-=>
Donetsk
Alex Frolov 380-62-3330003
9600,V32B,V42B,MO,XX,U,TRF
. .
126 VVV
Donetsk
Oleg Naumenko 380-622-559482
9600,ZYX,LO,XX
. .
129 HARRY Station
Druzhkovka
Igor Makarov 380-6267-43917
9600,ZYX,XX,U,TIR
. .
130 Red Fox BBS
Donetsk
Boris Efimenko 380-622-589080
9600,V32B,V42B,XX,U,TWE
18263222 .
132 IlArt
Donetsk
Ilya Maluk 380-622-638448
9600,V32B,V42B,XX,MO,U,TVD
. .
133 Z 333 BBS
Donetsk
Vladimir Korolyov 380-622-918171
9600,V34,V32T,V42B,CM,XW,U,ENC
10022729
134 FinExpert
Konstantinovka
Andy Kuzmenko 380-6272-24199
9600,V34,V32B,V42B,MO,XX,U,TOG
. .
135 Dancing on Fire Station
Donetsk
Alexey Tishkin 380-622-661116
9600,H16,V34,VFC,V32T,XX,U,TWE
41400933 .
139 Radicom Ltd
Donetsk
Alexey L. Beliansky 380-62-3375465
9600,V32B,V42B,MO,XX,U,TTF
. .
140 Stranger & Family
Donetsk
Serge Gordin 380-622-550613
9600,V34,ZYX,MO,XX,,U,TAd
. .
141 Education BBS
Donetsk
Vasily Miroshnichenko 380-62-3351364
9600,V34,V32B,V42B,XX,U,TWD
6999251 http://bsl.dc.dn.ua
143 TNT
Donetsk
Andrew Shtern 380-622-574437
9600,V34,V32B,V42B,MO,XX,U,TWg
9702534 .
144 Mirage
Torez
Alexandr Kuschev 380-6254-34310
9600,V32B,V42B,MO,XA,LO,U,TRU
. .
145 Rescue Station
Donetsk
Aleksey Fedosov 380-62-3359827
9600,V34,V32T,V42B,MO,XA
. .
146 FairyLand
Donetsk
Alexandr Prihodjko 380-622-933309
9600,V32B,V42B,XX,MO,U,TRD
17913399 .
147 V-Novoselka Tax office
V-Novoselka
Andrey Shapovalov 380-6243-90899
9600,V34,V42B,XX,U,TSF
. .
148 geon.donetsk.ua
Donetsk
Leon Kanter 380-622-539152
9600,V32B,V42B,CM,MO
11205025
149 Bahmut Pib
Artemovsk
Oleg Drupp 380-62-3356894
9600,V32B,V42B,MO,XX,U,TUE
. .
150 InterCrug
Donetsk
Igor Ratnikov 380-622-931240
9600,V32B,V42B,MO,XX
. .
ex /152 Lawyer
Donetsk
Alexander Mihejev 380-622-936396
9600,V34,V32B,V42B,XX,U,TVE
.
153 Free Lunch
Donetsk
Vladislav Kononenko 380-622-991292
9600,H16,V32T,MO,U,TcE,ENC
. .
154 IuD
Donetsk
Boris Efimenko 380-62-3323816
9600,H16,V34,V32T,MO,LO,XA,U,TUF
18263222 .
155 Iceland
Donetsk
Alex Yakovlev 380-62-3324808
9600,V32B,V42B,MO,XA
. .
156 Lost In Hell BBS
Donetsk
Max Botev 380-622-946274
9600,V32B,V42B,XA,U,TVe
11652873 .
157 L.S.D. Fantasies BBS
Donetsk
Vasily Fursov 380-62-3376549
9600,ZYX,XX,U,TQF
22370795 .
158 Impact Group
Donetsk
Andrey Grinjov 380-622-916271
9600,V32B,V42B,MO,XA
. .
159 Solar Queen UA
Donetsk
Max Mokry 380-622-775111
9600,V32B,V42B,MO
20283926 http://oblako.dn-ua.com
161 Owl Station
Donetsk
Alexander Brustinov 380-622-551904
9600,V32B,V42B,XX,U,TCe
. .
162 Golden Calf BBS
Donetsk
Taras Gordienko 380-622-974889
9600,V32B,V42B,XX,U,TOM
. .
163 GQS
Dobropolye
Andrey Kuleshov 380-6277-24608
9600,ZYX,CM,MO,XX,Z19
. .
164 Niten
Donetsk
Alexander Hara 380-622-666058
9600,H16,V34,VFC,V32T,XX,U,TWd
. .
165 3D Lab
Donetsk
Andrey Bruschenko 380-622-936718
9600,V32B,V42B,XX,MO,U,TTF
. .
166 9600 BBS
Donetsk
Vasya Moskalev 380-622-573590
9600,V34,VFC,V32B,V42B,XX,U,TBD
. .
167 Oberon
Donetsk
Vyacheslav Garonin 380-622-908027
9600,V32B,V42B,CM,MO,XX
36456442 .
168 Pallada BBS
Donetsk
Sergey Gribovod 380-622-991349
9600,V32B,V42B,XX,U,TUD
. .
169 Research Lab
Donetsk
Dmitry Pasynkov 380-62-3359578
9600,V32B,V42B,MO,XX,U,TTG
. .
172 SoFT
Donetsk
Sergey Tahtarov 380-62-3354268
9600,V34,VFC,V32B,V42B,XX,U,TSF
. .
173 KERIGUDU
Donetsk
Dima Lisenko 380-62-3340986
9600,ZYX,MO,XX,Z19,U,Tcd,
. .
174 Black Cat
Donetsk
Yuriy Lobachenko 380-622-922874
9600,V34,V32B,V42B,XX,MO,U,TVE
. .
176 Sky Net Station
Torez
Roman Tarasov 380-6254-32891
9600,V32B,V42B,MO,XA,LO,U,TUX
. .
177 PIB Magistr
Donetsk
Alexander Tcherkassky 380-622-915795
9600,MO
. .
178 Tiger Station
Snegnoe
Andrey Borisov 380-6256-53408
9600,ZYX,XX,U,Tsh
. .
179 Tender's Voice
Donetsk
Alex Denisenko 380-62-3359095
9600,V32B,V42B,MO,XX,U,TTE
. .
180 Likurg
Donetsk
Dmitry Nizkov 380-622-923146
9600,V34,V32B,V42B,XX,U,TUE
. .
181 Konst PIB
Konstantinovka
Dmitry Fedorov 380-62-3357661
9600,V32B,V42B,MO,XX,U,TUE
. .
182 DGTU FTN
Donetsk
Andrey Liaskovsky 380-622-925013
9600,V34,V32B,MO,XA,U,Tce
. .
183 Lion station
Donetsk
Lev Tushkanov 380-622-632085
9600,V42B,V32B,V34,U,TTE
. .
184 Man'97
Donetsk
Artiom Maluk 380-62-3359598
9600,ZYX,XX,MO,U,TTF
. .
185 Linux Hub Test
Donetsk
Victor Nickulin 380-62-3322208
9600,H16,V34,VFC,V32T,CM,MO,XX
. .
186 Discovery
Donetsk
Dmitry Zubov 380-622-570375
9600,V34,V32B,V42B,U,TPE
48131194 .
187 SiliconMothDungeon
Donetsk
Alexandr Tsibenko 380-622-239157
9600,V32B,V42B,MO,XA
. .
188 K8
Donetsk
Vasily Miroshnichenko 380-62-3351805
9600,V34,V42B,CM,MO,U,ENC
6999251 http://bsl.dc.dn.ua
ex /188 K8
Donetsk
Catherine Ponomarchuk 380-62-3379637
9600,V34,V42B,CM,MO,U,ENC
. .
189 Tender (Line 2)
Donetsk
Alex Denisenko 380-62-3359895
9600,H16,V34,V32T,CM,MO,XX,U,ENC
. .
191 Invar BBS
Donetsk
Max Mihalyov 380-62-3822233
9600,V34,XX,Z19,U,TUD
9192518
192 Smile Club
Donetsk
Andy Shevchenko 380-622-952555
9600,V32B,V42B,MO,XX,U,TAd
50541102
193 Hunter
Donetsk
Alexandr Timoshenko 380-62-3343135
9600,V34,V32B,V42B,XX,MO,U,TTF
. .
194 KirPES
Donetsk
Dmitry Zabolotny 380-622-772809
9600,ZYX,XX,MO
. .
195 Shurik-systeM
Donetsk
Alexander Ryaboshapko 380-622-630471
9600,V34,V32T,V42B,MO,XX,U,TXD
.
196 LSV Station
Donetsk
Serge Loboda 380-62-3370814
9600,V34,V32B,V42B,XW,MO,U,TUE
34005651
197 Home Production
Druzhkovka
Vladislav Zhuk 380-6267-42170
9600,V34,V32B,V42B,MO,XW,U,TPE
. .
198 FLASH
Donetsk
Vasily Pichugin 380-622-233190
9600,V34,V32T,V42B,XX,MO,U,TVD
28201686 .
ex /199 OGSO
Donetsk
Maks Shishoff 380-622-224091
9600,ZYX,XX,MO,U,TRE
37840546
201 VT-Info
Donetsk
Sergey Volchenko 380-62-3381074
9600,V32B,V42B,XA,U,TVd
15998521
202 911 Station
Donetsk
Sergey Kostrov 380-622-584900
9600,V34,V32B,V42B,XX,U,TVE
. .
203 Sled BBS
Donetsk
Andjey Sledevskiy 380-622-555794
9600,V34,V32B,V42B,MO,XA,U,TUF
15067248
204 EteVeTo
Donetsk
Va Milushnikov 380-622-976708
9600,V34,V32B,V42B,XX,U,TXd,ENC
9387239
205 SOV Station
Druzhkovka
Oleg Sukhonos 380-6267-93353
9600,V32B,V42B,MO,XX
.
206 Ren-TV
Debaltsevo
Vitaly Tron 380-62-3343824
9600,V34,V32B,V42B,CM,XA
. .
207 Power Of Magic
Donetsk
Alexander Belik 380-622-662343
9600,H16,V34,VFC,V32B,XX,U,TWD
.
208 SATTV-House
Debaltsevo
Alexander Yeresko 380-6249-95414
9600,V32B,V42B,V34,CM,MO,XX
39144087
209 Golden Eagle BBS
Donetsk
Sergei Orlov 380-622-558819
9600,V32B,V42B,XA,U,TVD
. .
210 Armageddon
Donetsk
Dmitry Nizkov 380-62-3344610
9600,V34,V32B,V42B,CM,MO,U,ENC
. .
211 HardSoft BBS
Konstantinovka
Dmitry Shovchko 380-6272-24672
9600,V34,V32B,V42B,MO,XX,U,TTE
. .
212 DSoft
Donetsk
Alex Kondratov 380-62-3810295
9600,V34,V32T,V42B,CM,MO,XX,LO
. .
213 SharOl-BBS
Donetsk
Oleg Sharuk 380-622-573071
9600,V34,V32B,V42B,MO,XX,U,TRG
27849128 .
214 FG Station
Donetsk
Alexander Budnicky 380-62-3345013
9600,V34,XX,MO
27126571 .
215 SoftWar
Donetsk
Andrew Baranovich 380-62-3826436
9600,H16,V34,VFC,V32T,CM,MO,XX
39394825 .
216 MadCat Station
Donetsk
Eugene Grey 380-622-581671
9600,V32B,V42B,MO,LO,XX,U,TUE
24307238 .
217 Lodestar
Donetsk
Serge Losev 380-62-3322326
9600,H16,V34,VFC,V32T,XX,MO,U,TUE
. .
219 UltraStation
Donetsk
Andrey Palkin 380-62-3826433
9600,H16,V34,VFC,V32T,CM,MO,XA
. .
220 Crime&P
Donetsk
Vadim Kochkarev 380-62-3352076
9600,V34,V32B,V42B,CM,MO,XX
. .
221 MagicStation
Donetsk
Alexandr Usenko 380-622-910861
9600,V32B,V42B,XA,MO,U,TVF
. .
222 house.of.ptah
Donetsk
Oleg Tews 380-62-3340181
9600,V34,V32b,V42b,XX,MO,LO
8191762 http://www2.dcc-ua.com/ptah
223 BLACK HOLE
Dobropolye
Igor Sidorenko 380-6277-24683
9600,V34,V32B,V42B,MO,XX,U,TND
. .
224 Favorit+
Avdeevka
Aleksandr Skabelka 380-6236-71194
9600,ZYX,MO,XX,Z19,U,TsH
. .
225 AlisA
Donetsk
Oleg Ivanilov 380-622-615009
9600,V32B,V42B,XX,MO,U,TVc
.
227 Seraphim station
Donetsk
Eugene Lozovsky 380-62-3359783
9600,V32B,V42B,CM,MO
. .
228 FBI station
Donetsk
Alex Kriuk 380-622-924469
9600,V34,V32B,V42B,XX,U,TXD
25468867 .
229 Crazy Demon
Donetsk
Dmitry Gurkevich 380-622-941422
9600,V32B,V42B,MO,U,Ttd
. .
232 Mouse Killer
Donetsk
Andrey Lomakin 380-622-661413
9600,V32B,V42B,XX,U,TUE
. .
234 WebCrawler
Donetsk
Stas Akimushkin 380-62-3378969
9600,V32B,V42B,V34,XX,CM
46490394
235 Piper's Station
Donetsk
Anton Nechayevsky 380-62-3341467
9600,V32B,V42B,XX,U,TVE
22605930 .
236 Velton.Link
Donetsk
Andrey Samoylov 380-62-3352383
9600,V34,VFC,V32B,V42B,XX,U,TSG
. .
237 Army
Donetsk
Pavel Shaternik 380-622-525178
9600,V32B,V42B,MO,XX
. .
238 UG
Donetsk
Alexander Gofman 380-62-3351692
9600,XX,MO,V32B,V42B,U,TOe
.
239 JSA Station
Donetsk
Mihail Kapitanov 380-62-3821639
9600,V34,VFC,V32B,V42B,MO,XA
.
240 KGS Station
Donetsk
Eugene Malkov 380-62-3322493
9600,XX,MO,V34,V42B
34684028
241 SinCom Station
Gorlovka
Michel Golukhov 380-6242-97604
9600,V32B,V42B,MO,U,TQE
. .
242 Crazy Station
Donetsk
Eugene Safronov 380-622-574726
9600,XX,MO,V34,V42B
41902137 .
245 Dimril
Donetsk
Dmitry Cherkas 380-622-712244
9600,V34,V42B,MO,XX
. .
246 Togakure
Donetsk
Evgen Eremenko 380-622-992375
9600,V32B,V42B,MO,U,TUF
. .
247 GrandD
Donetsk
Dmitry Daniltsev 380-622-575774
9600,V34,V42B,XX,U,TTd
. .
248 Prodigy Station
Donetsk
Yuriy Strashnoy 380-62-3341261
9600,V34,V32B,V42B,MO,XX,U,TWE
. .
249 Advokat
Donetsk
Alina Amirowa 380-622-577068
9600,V34,V32B,V42B,MO,LO,XX,U,TXB
27920831 .
250 New Tech BBS
Donetsk
Andrew Nikolaev 380-622-979677
9600,V32B,V42B,XX,MO,U,TUD
. .
251 Scorpion
Donetsk
Roman Anikeev 380-622-973422
9600,V32B,V42B,V34,XX,U,TVE
. .
252 C Force Station
Donetsk
Vlad Potapov 380-622-909142
9600,V34,V32B,V42B,XX,MO,U,TWF
. .
254 FrOzEn
Donetsk
Den Markovsky 380-622-663157
9600,V32,XX,MO,U,TUD
50375377
255 Polyanich
Donetsk
Evgeny Polyansky 380-62-3348164
9600,V34,MO,LO,XX,U,ENC
56837283 http://Polyanich.da.ru
256 WILD CORE
Donetsk
Alex Chertkov 380-622-582465
9600,V34,V32B,V42B,MO,LO,XX,U,TXD
51324108
260 Miracle station
Donetsk
Alexander Kovalchuk 380-622-510257
9600,V42B,V32B,V34,MO,XX,U,TUE
58947770
269 PRAVEX-BANK
Donetsk
Taras Gordienko 380-62-3359895
9600,ZYX,CM,MO,XX,U,ENC
. .
277 PIB Magistr
Donetsk
Artem Kaushan 380-62-3372390
9600,ZYX,XX,MO,U,TSE
. .
280 Final Fantasy
Donetsk
Andrey Malahov 380-622-665396
9600,V34,V32B,V42B
96865079
285 ItlaiBBS
Donetsk
Sergey Kandelaky 380-62-3826434
9600,H16,V34,VFC,V32T,CM,MO,XX
30591088
300 ANGEL's Inc.
Donetsk
Oleg Zhitnik 380-622-926185
9600,V34,V32B,V42B,MO,U,TUD
58525211
301 VSearch
Donetsk
Sergey Volchenko 380-622-928503
9600,V32B,V42B,XA,MO
. .
310 PrivatBD
Donetsk
Dmitry Kravchenko 380-62-3352446
9600,V32B,V42B,V34,CM,MO,XX
12118827 http://www.f-1.ru
666 Devil BBS
Donetsk
Roman Lesnichenko 380-622-664082
2400,MNP,XX,U,TVE
14886423
С предложениями, советами и замечаниями пишите.


Сеть 2:465 и некоторые сети 2:465


Поделиться: Поделиться в Facebook Опубликовать в twitter.com Поделиться в ВКонтакте Добавить в Google Buzz Поделиться в Моём-Мире Опубликовать в LiveJournal


послать письмоВедические науки, знания, традиции и культура Веда, Ведические науки, знания и традиции | Трансцендентальная Медитация | Джйотиш -- Ведическая Астрология | Аюрведа | ПанчаКарма | ПанчаКарма (Индия) | Стхапатъя-Веда (Васту-Шастра) | Ведические традиции | Йога | Вегетарианство | Киев | Донецк


Присоединиться:
***


© 1999-2022 Использование материалов сайта 1-veda.ru возможно только при наличии разрешения.