* Аюрведа и ПанчаКарма, Индия * Джйотиш-книги * ПанчаКарма * Джйотиш-консультации * Мухурта * НамаКарана * Джйотиш-камни * Аюрведические препараты * Йагйа (Ягъя,Ягья)
Home: http://1-veda.ru - сайт о Ведических науках, традициях и знаниях     Трансценденальная Медитация Генная инженерия Джйотиш -- Ведическая Астрология Аюрведа Вегетарианство и питание Какой сегодня день? Аюрведа и ПанчаКарма в Индии назад Напишите письмо [Send a mail]
─ R46.SYSOP (2:465/50) ──────────────────────────────────────────── R46.SYSOP ─
 Msg : 1492 of 1748 +1506 1548
 From : Andrew Porokhnyak          2:463/327    24 Aug 99 20:47:35
 Subj : RFD: Кодовi таблицi укра⌡нських лiтер для FidoNet
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
# --- 8< --- [fscu-xxx.002]
Document: FSCU-xxx
Version: 002
Date:   24-Aug-1999
      Кодовi таблицi укра⌡нських лiтер для FidoNet
     (Кодовая таблица украинских букв для FidoNet)

               Версiя 2


             Андрiй Порохняк
            2:463/327@fidonet
Статус документу

  Цей документ пропону⌡ рекомендацi⌡ з позначення кодових
  таблиць для членiв FidoNet, що використовують укра⌡нську мову
  для написання листiв i бажають уникнути специфiчних проблем
  iз несумiснiстю двох кодових таблиць укра⌡нських лiтер.

  У разi затвердження структурою *C 46-го регiону 2-⌡ зони
  FidoNet цей документ набува⌡ статусу офiцiйно⌡ рекомендацi⌡.

  Розповсюдження цього документу не ма⌡ обмежень за умов
  невнесення змiн у його вмiст без узгодження з автором (у разi
  затвердження -- iз структурою, що його затвердила).Призначення документу

  Цей документ ма⌡ метою узгодження використання кодових
  таблиць iз символами укра⌡нсько⌡ абетки для приватно⌡ пошти
  (netmail) та ехо-пошти (echomail) в мережi FidoNet.Преамбула

  Hа початку 1990-х рокiв на основi "альтернативно⌡ таблицi
  ГОСТ" було затверджено двi новi кодовi таблицi, що мiстили
  специфiчнi укра⌡нськi лiтери (GHE WITH UPTURN, IE, UKRAINIAN
  I, YI): фiрмою MicroSoft таблицю CP866 та Верховною Радою
  Укра⌡ни -- таблицю RUSCII (РСТ 2018-91), згодом вона отримала
  мiжнародний номер CP1125.

  Розбiжностi у розмiщеннi специфiчних укра⌡нських лiтер
  призводили до того, що на рiзних системах листи укра⌡нською
  мовою виглядали перекрученими. Таке становище саме по собi
  було непри⌡мним, а за умов вiдсутностi узгодженно⌡ позицi⌡
  щодо вибору кодово⌡ таблицi для транспортування листiв
  FidoNet -- ще й призводило до того, що саме вживання
  укра⌡нсько⌡ мови ставало iнодi мало не дратуючою поведiнкою.Шляхи до розв'язання проблеми

  Описаний в FSC-0054 механiзм явного зазначення кодово⌡
  таблицi у рядку "^aCHRS:" (iз використанням Level 2 --
  перекодування символiв з iнтервалу \0x80 - \0xff за принципом
  best match) ⌡ найбiльш придатним у даному випадку.

  Враховуючи те, що у FSC-0054 закрiпленi назви лише для деяких
  кодових таблиць на базi латиницi, необхiдно формально
  затвердити позначення у рядку "^aCHRS:" кодових таблиць з
  укра⌡нськими лiтерами.

  Оскiльки дискусiя в регiональнiй конференцi⌡ R46.SYSOP
  показала, що дiйти консенсусу з питання кодово⌡ таблицi за
  умовчуванням, тобто, при вiдсутностi рядку "^aCHRS:" взагалi,
  або його неправильному використаннi ("IBMPC 2"), неможливо;
  тому його краще вiднести до компетенцi⌡ модераторiв конретних
  конференцiй або взагалi залишити поза увагою.Рекомендацi⌡

  Виходячи з усього вищенаведеного, рекомендуються наступнi
  правила обробки вхiдно⌡ та вихiдно⌡ кореспонденцi⌡:

 1. Вхiдна кореспонденцiя, рядок "^aCHRS:" яко⌡ мiстить "CP866"
  або "+7_FIDO", вважа⌡ться написаною в CP866.

 2. Вхiдна кореспонденцiя, рядок "^aCHRS:" яко⌡ мiстить "CP1125"
  або "UKR", вважа⌡ться написаною в CP1125.

 3. Вихiдна кореспонденцiя в кодуваннi CP1125 познача⌡ться рядком
  "^aCHRS: CP1125 2" (як виняток, допуска⌡ться також "UKR").

 4. Вихiдна кореспонденцiя в кодуваннi CP866 познача⌡ться рядком
  "^aCHRS: CP866 2" (як виняток, допуска⌡ться також "+7_FIDO").

 5. Будь-яких iнших назв кодових таблиць у ^aCHRS бажано уникати,
  оскiльки якщо програмне забезпечення дозволя⌡ проставляти цей
  рядок, то краще робити це правильно.Приклади розв'язання проблеми

 * Для редактора GoldED: використову⌡ться штатний механiзм
  character translation, набiр необхiдних таблиць та приклади
  фрагментiв конфiгурацiйних файлiв можна знайти в архiвi
  ged-chsu.zip (by Andrew Porokhnyak)

 * Для редакторiв timEd, MsgEd та iнших FSC-0054 compliant:
  використову⌡ться штатний механiзм writemaps/readmaps, набiр
  необхiдних файлiв можна знайти в архiвi ukrmaps.zip (by
  Serguei Trouchelle)

 * Для довiльного редактора, який дозволя⌡ редагувати темплейт
  листа: додати на самому початку темплейту рядок
  "^aCHRS: CP1125 2" або "^aCHRS: CP866 2" ("^a" це символ
  ASCII з кодом 0x01). Така дiя, хоч вона i не спроможна
  перекодувати вхiдну кореспонденцiю, ⌡ жестом добро⌡ волi у
  вiдношенi до всiх читачiв ваших листiв, якi можливiсть такого
  перекодування мають.

  Вищезгаданi файли, а також, можливо, i iншi приклади доступнi
  на ftp://ftp.lucky.net/pub/fido/ukr/Зв'язок з автором

  Пропозицi⌡, зауваження, доповнення, приклади розв'язання
  проблеми надсилайте за адресою:
  Andrew Porokhnyak, 2:463/327@fidonet
  або aop@olmi.kiev.ua

# --- 8< ---

    Porokh
  mailto:aop@olmi.kiev.ua

... Шум в линии любезно предоставлен КГТС
--- GoldED/386 3.0.1
 * Origin: VROOOM Node, Pripyat, Ukraine (2:463/327)

Поделиться: Поделиться в Facebook Опубликовать в twitter.com Поделиться в ВКонтакте Добавить в Google Buzz Поделиться в Моём-Мире Опубликовать в LiveJournal


послать письмоВедические науки, знания, традиции и культура Веда, Ведические науки, знания и традиции | Трансцендентальная Медитация | Джйотиш -- Ведическая Астрология | Аюрведа | ПанчаКарма | ПанчаКарма (Индия) | Стхапатъя-Веда (Васту-Шастра) | Ведические традиции | Йога | Вегетарианство | Киев | Донецк


Присоединиться:
***


© 1999-2022 Использование материалов сайта 1-veda.ru возможно только при наличии разрешения.